Milenyum Çağının En Etken Unsuru Olan İnternet Dünyasında Web Siteler, Kurumsallaşmada, Markalaşmada, Pazarlamada ve Bilgi Alışverişinde Güçlü Bir Etkendir.